LV 0/1
English
English
ทักษะทางภาษาเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการสมัครยุคนี้ยิ่งเชี่ยวชาญยิ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้พิชิตงานในฝันได้ง่ายขึ้น!
เลือกระดับ
LV 1
[[price]] บาท
ทดสอบบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
ไม่มีวันหมดอายุ
ใส่ลงตะกร้า
ผ่านการทดสอบ
ทดสอบระดับ [[level_course]]
ใส่ลงตะกร้า
คำอธิบาย
แบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษนี้ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับเลือกเข้าทำงานมากขึ้นและให้ คุณได้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยด้วยการทดสอบที่วัดทั้ง 3 ทักษะ ไม่ใช่แค่การฟัง การอ่าน แต่ยังรวมไปถึงการพูดผ่านระบบ Speech Recognition ให้คุณได้ทดสอบพูดออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบเรียลไทม์เพื่อรับ ประกันว่าผลสอบทางภาษาอังกฤษทั้ง 3 ทักษะของคุณมีความน่าเชื่อถือและช่วยไฮไลท์ให้เรซูเม่ของคุณโดดเด่นเหนือผู้สมัครอื่น การทดสอบระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของเราแบ่งออกเป็น 3 ระดับ :
ระดับ 1
สิ่งที่คุณจะได้รับจากการทดสอบนี้
ทักษะการฟัง (Listening)
เชื่อมโยงคำบรรยายระดับพื้นฐานกับสถานการณ์การทำงานและชีวิตประจำวันทั่วไป สรุปและถอดความประโยคระดับพื้นฐานที่ได้ยิน ตอบคำถามแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับบทสนทนาระดับพื้นฐาน
ทักษะการพูด (Speaking)
อ่านออกเสียงประโยคที่มีคำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ระดับ Starter และ Elementary พูดบรรยายรูปแสดงที่สถานการณ์การทำงานและชีวิตประจำวันทั่วไป เลือกประโยคที่เหมาะสมเพื่อพูดโต้ตอบในบทสนทนาระดับพื้นฐาน
ทักษะการอ่าน (Reading)
เลือกใช้คำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ Intermediate ได้อย่างเหมาะสม ตอบคำถามแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับข้อความในปริบทเฉพาะด้าน
อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ
รูปคนสร้าง
Tun osk
คะแนนของคุณ
ระดับ [[level]]
คุณผ่านการทดสอบ
ดูใบรับรอง
คะแนน :
[[detail.score]]/[[detail.full_score]]
เปอร์เซ็นต์ :
[[detail.percentage_score]]%
ระดับ [[level]]
คุณยังไม่ได้ทดสอบ
ซื้อระดับ [[level]]
คะแนน :
00/00
เปอร์เซ็นต์ :
0%
พาสการ์ดที่คนส่วนใหญ่ถูกใจ
ดูเพิ่มเติม
English
ทักษะทางภาษาเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการสมัครยุคนี้ยิ่งเชี่ยวชาญยิ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้พิชิตงานในฝันได้ง่ายขึ้น!
เลือกระดับ
LV 1-1
150 บาท
ทดสอบบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
ไม่มีวันหมดอายุ
LV 0/1
คำอธิบาย
แบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษนี้ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับเลือกเข้าทำงานมากขึ้นและให้ คุณได้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยด้วยการทดสอบที่วัดทั้ง 3 ทักษะ ไม่ใช่แค่การฟัง การอ่าน แต่ยังรวมไปถึงการพูดผ่านระบบ Speech Recognition ให้คุณได้ทดสอบพูดออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบเรียลไทม์เพื่อรับ ประกันว่าผลสอบทางภาษาอังกฤษทั้ง 3 ทักษะของคุณมีความน่าเชื่อถือและช่วยไฮไลท์ให้เรซูเม่ของคุณโดดเด่นเหนือผู้สมัครอื่น การทดสอบระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของเราแบ่งออกเป็น 3 ระดับ :
ระดับ 1
สิ่งที่คุณจะได้รับจากการทดสอบนี้
ทักษะการฟัง (Listening): เชื่อมโยงคำบรรยายระดับพื้นฐานกับสถานการณ์การทำงานและชีวิตประจำวันทั่วไป สรุปและถอดความประโยคระดับพื้นฐานที่ได้ยิน ตอบคำถามแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับบทสนทนาระดับพื้นฐาน
ทักษะการพูด (Speaking): อ่านออกเสียงประโยคที่มีคำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ระดับ Starter และ Elementary พูดบรรยายรูปแสดงที่สถานการณ์การทำงานและชีวิตประจำวันทั่วไป เลือกประโยคที่เหมาะสมเพื่อพูดโต้ตอบในบทสนทนาระดับพื้นฐาน
ทักษะการอ่าน (Reading): เลือกใช้คำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ Intermediate ได้อย่างเหมาะสม ตอบคำถามแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับข้อความในปริบทเฉพาะด้าน
แบบทดสอบถูกออกแบบโดย
รูปคนสร้าง
Tun osk
คะแนนของคุณ
ระดับ [[level]]
คุณผ่านการทดสอบ
ดูใบรับรอง
คะแนน :
[[detail.score]]/[[detail.full_score]]
เปอร์เซ็นต์ :
[[detail.percentage_score]]%
ระดับ [[level]]
คุณยังไม่ได้ทดสอบ
ซื้อระดับ [[level]]
คะแนน :
00/00
เปอร์เซ็นต์ :
0%
แพคเกจที่นิยมซื้อด้วยกัน
English
150 บาท
300 บาท
180 บาท
คุณประหยัดไป 120 บาท
พาสการ์ดที่คุณอาจสนใจดูเพิ่มเติม