LV 0/3
Google Slide
Google Slide
Google Slides | Microsoft Powerpoint ข้อมูลที่ดีย่อมต้องการทักษะการนำเสนอผลงานที่โดดเด่นด้วยเช่นกัน ทักษะการนำเสนอที่ดีจะช่วยให้คุณก้าวได้ไกลในหน้าที่การงาน!
เลือกระดับ
LV 1
LV 2
LV 3
[[price]] บาท
ทดสอบบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
ไม่มีวันหมดอายุ
ใส่ลงตะกร้า
ผ่านการทดสอบ
ทดสอบระดับ [[level_course]]
ใส่ลงตะกร้า
คำอธิบาย
โปรแกรม "สไลด์" เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับสร้าง แก้ไข นำเสนอสไลด์ในรูปแบบต่างๆโดยใช้รูปภาพ ไฟล์แนบวิดีโอหรือข้อความที่เป็นลาย ลักษณ์อักษรและอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นบนหลากหลายอุปกรณ์โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกบันทึก ไว้โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์งานเพื่อที่จะทำงานร่วมกันกับผู้อื่นไปพร้อม ๆ กันและดึงข้อมูลไปใช้งานร่วมกับ แพลตฟอร์ม Google Workspace อื่น ๆ ได้อีกด้วยทักษะในการใช้สไลด์มีความหลากหลายและความซับซ้อนที่แตกต่างกันเพราะเหตุนี้การทดสอบ วัดระดับทักษะการใช้งานโปรแกรมสไลด์ของเราจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับ :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
สิ่งที่คุณจะได้รับจากการทดสอบนี้
พื้นฐานการใช้งานสไลด์
การเปิดปิดตั้งชื่อไฟล์ Google สไลด์ และการเลือกธีม การแทรกข้อความกล่องข้อความและการเพิ่มสไลด์ การย้ายและปรับแต่งกล่องข้อความ การตั้งค่าการเคลื่อนไหวสไลด์ จัดลำดับสไลด์ใหม่
การตกแต่งขั้นพื้นฐาน
การเพิ่มรูปภาพ
การจัดรูปแบบข้อความ
อักษรตัวหนา ตัวเอียง เพิ่มลิงก์
การจัดรูปแบบย่อหน้า
การจัดหัวข้อย่อย ตั้งหมายเลข และ การจัดตำแหน่ง
การบันทึก PowerPoint ของคุณและเรียกใช้งานนำเสนอ
การแบ่งปันและการพิมพ์
การพิมพ์และแบ่งปันงานของคุณกับผู้อื่น
พื้นฐานการใช้งานสไลด์
การเปิดปิดตั้งชื่อไฟล์ Google สไลด์ และการเลือกธีม การแทรกข้อความกล่องข้อความและการเพิ่มสไลด์ การย้ายและปรับแต่งกล่องข้อความ การตั้งค่าการเคลื่อนไหวสไลด์ จัดลำดับสไลด์ใหม่
การตกแต่งขั้นพื้นฐาน
การเพิ่มรูปภาพ
การจัดรูปแบบข้อความ
อักษรตัวหนา ตัวเอียง เพิ่มลิงก์
การจัดรูปแบบย่อหน้า
การจัดหัวข้อย่อย ตั้งหมายเลข และ การจัดตำแหน่ง
การแบ่งปันและการพิมพ์
การพิมพ์และแบ่งปันงานของคุณกับผู้อื่น
การจัดรูปแบบเพจและวัตถุ
หมายเลขหน้ารูปแบบคัดลอกและวางวัตถุหมุนวัตถุสั่งซื้อ (นำไปด้านหน้า / ด้านหลัง)
กราฟิก
แทรกวิดีโอแก้ไขรูปภาพเพิ่มพื้นหลังสไลด์เพิ่มและจัดรูปแบบอักษรศิลป์สร้างผังงานด้วย การวาดรูปบน สไลด์
การทำงานร่วมกัน
การเพิ่มและตอบกลับความคิดเห็นการแท็กผู้ทำงาน
ร่วมกัน การเพิ่มการตรวจสอบและยอมรับข้อเสนอแนะ ดูและย้อนกลับประวัติไฟล์ แบ่งปันในฐานะผู้บรรยายในฐานะผู้ดูเป็นบรรณาธิการ
แทรกวิดีโอแก้ไขรูปภาพเพิ่มพื้นหลังสไลด์เพิ่มและจัดรูปแบบอักษรศิลป์สร้างผังงานด้วย การวาดรูปบน สไลด์
การสร้างกราฟ/แก้ไขแผนภูมิและกราฟ/เปลี่ยนสไตล์และเลย์เอาต์ การคัดลอกข้อมูลจากสเปรดชีต(การใช้ลิงก์และยกเลิกลิงก์)
คะแนนของคุณ
ระดับ [[level]]
คุณผ่านการทดสอบ
ดูใบรับรอง
คะแนน :
[[detail.score]]/[[detail.full_score]]
เปอร์เซ็นต์ :
[[detail.percentage_score]]%
ระดับ [[level]]
คุณยังไม่ได้ทดสอบ
ซื้อระดับ [[level]]
คะแนน :
00/00
เปอร์เซ็นต์ :
0%
พาสการ์ดที่คนส่วนใหญ่ถูกใจ
ดูเพิ่มเติม
Google Slide
Google Slides | Microsoft Powerpoint ข้อมูลที่ดีย่อมต้องการทักษะการนำเสนอผลงานที่โดดเด่นด้วยเช่นกัน ทักษะการนำเสนอที่ดีจะช่วยให้คุณก้าวได้ไกลในหน้าที่การงาน!
เลือกระดับ
LV 1-3
LV 2-3
LV 3-3
150 บาท
ทดสอบบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
ไม่มีวันหมดอายุ
LV 0/3
คำอธิบาย
โปรแกรม "สไลด์" เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับสร้าง แก้ไข นำเสนอสไลด์ในรูปแบบต่างๆโดยใช้รูปภาพ ไฟล์แนบวิดีโอหรือข้อความที่เป็นลาย ลักษณ์อักษรและอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นบนหลากหลายอุปกรณ์โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกบันทึก ไว้โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์งานเพื่อที่จะทำงานร่วมกันกับผู้อื่นไปพร้อม ๆ กันและดึงข้อมูลไปใช้งานร่วมกับ แพลตฟอร์ม Google Workspace อื่น ๆ ได้อีกด้วยทักษะในการใช้สไลด์มีความหลากหลายและความซับซ้อนที่แตกต่างกันเพราะเหตุนี้การทดสอบ วัดระดับทักษะการใช้งานโปรแกรมสไลด์ของเราจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับ :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
สิ่งที่คุณจะได้รับจากการทดสอบนี้
พื้นฐานการใช้งานสไลด์: การเปิดปิดตั้งชื่อไฟล์ Google สไลด์ และการเลือกธีม การแทรกข้อความกล่องข้อความและการเพิ่มสไลด์ การย้ายและปรับแต่งกล่องข้อความ การตั้งค่าการเคลื่อนไหวสไลด์ จัดลำดับสไลด์ใหม่
การตกแต่งขั้นพื้นฐาน: การเพิ่มรูปภาพ
การจัดรูปแบบข้อความ: อักษรตัวหนา ตัวเอียง เพิ่มลิงก์
การจัดรูปแบบย่อหน้า: การจัดหัวข้อย่อย ตั้งหมายเลข และ การจัดตำแหน่ง
การบันทึก PowerPoint ของคุณและเรียกใช้งานนำเสนอ:
การแบ่งปันและการพิมพ์: การพิมพ์และแบ่งปันงานของคุณกับผู้อื่น
พื้นฐานการใช้งานสไลด์: การเปิดปิดตั้งชื่อไฟล์ Google สไลด์ และการเลือกธีม การแทรกข้อความกล่องข้อความและการเพิ่มสไลด์ การย้ายและปรับแต่งกล่องข้อความ การตั้งค่าการเคลื่อนไหวสไลด์ จัดลำดับสไลด์ใหม่
การตกแต่งขั้นพื้นฐาน: การเพิ่มรูปภาพ
การจัดรูปแบบข้อความ: อักษรตัวหนา ตัวเอียง เพิ่มลิงก์
การจัดรูปแบบย่อหน้า: การจัดหัวข้อย่อย ตั้งหมายเลข และ การจัดตำแหน่ง
การแบ่งปันและการพิมพ์: การพิมพ์และแบ่งปันงานของคุณกับผู้อื่น
การจัดรูปแบบเพจและวัตถุ: หมายเลขหน้ารูปแบบคัดลอกและวางวัตถุหมุนวัตถุสั่งซื้อ (นำไปด้านหน้า / ด้านหลัง)
กราฟิก: แทรกวิดีโอแก้ไขรูปภาพเพิ่มพื้นหลังสไลด์เพิ่มและจัดรูปแบบอักษรศิลป์สร้างผังงานด้วย การวาดรูปบน สไลด์
การทำงานร่วมกัน: การเพิ่มและตอบกลับความคิดเห็นการแท็กผู้ทำงาน
ร่วมกัน การเพิ่มการตรวจสอบและยอมรับข้อเสนอแนะ ดูและย้อนกลับประวัติไฟล์ แบ่งปันในฐานะผู้บรรยายในฐานะผู้ดูเป็นบรรณาธิการ
แทรกวิดีโอแก้ไขรูปภาพเพิ่มพื้นหลังสไลด์เพิ่มและจัดรูปแบบอักษรศิลป์สร้างผังงานด้วย การวาดรูปบน สไลด์: การสร้างกราฟ/แก้ไขแผนภูมิและกราฟ/เปลี่ยนสไตล์และเลย์เอาต์ การคัดลอกข้อมูลจากสเปรดชีต(การใช้ลิงก์และยกเลิกลิงก์)
แบบทดสอบถูกออกแบบโดย
รูปคนสร้าง
คะแนนของคุณ
ระดับ [[level]]
คุณผ่านการทดสอบ
ดูใบรับรอง
คะแนน :
[[detail.score]]/[[detail.full_score]]
เปอร์เซ็นต์ :
[[detail.percentage_score]]%
ระดับ [[level]]
คุณยังไม่ได้ทดสอบ
ซื้อระดับ [[level]]
คะแนน :
00/00
เปอร์เซ็นต์ :
0%
แพคเกจที่นิยมซื้อด้วยกัน
Google Slide
150 บาท
Google Slide
150 บาท
Google Slide
150 บาท
300 บาท
180 บาท
คุณประหยัดไป 120 บาท
พาสการ์ดที่คุณอาจสนใจดูเพิ่มเติม