พลิกโฉมการจ้างงานแบบเดิม ๆ
ด้วยการประเมินทักษะที่
ทันสมัย เข้มข้น และน่าเชื่อถือ
พวกเราคือ
Job
Passcard
แพลตฟอร์ม Job Passcard ได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง “ผู้สมัคร” และ “บริษัท”โดยจะทำการรับประกัน ทักษะการทำงานของผู้สมัครผ่าน “ระบบพาสการ์ด” ที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ทดสอบทักษะ “บนโปรแกรมจริง”ให้ผู้สมัครได้แสดงศักยภาพจริง ออกมาผ่านการสอบปฏิบัติ นอกจากนี้แล้วเรายังมี “ใบรับรองทักษะ”เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้สมัครและเพิ่มความมั่นใจให้กับบริษัทพร้อม ด้วย “คอร์สสอนทักษะ” ที่ครอบคลุมหลากหลายทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคใหม่ ให้ผู้สมัครสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างยั่งยืน เพื่อก้าว เข้าสู่การทํางานได้อย่างมั่นคง ให้ผู้สมัครได้เจอบริษัทที่ชอบ ให้บริษัทได้เจอคนที่ใช่ตรงตามความต้องการ สามารถปฏิบัติงานได้จริง
สิ่งที่เราเสนอสำหรับ “ผู้สมัคร”
เราเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ทดสอบทักษะในการทำงานเชิงปฏิบัติ “บนโปรแกรมจริง” เพื่อให้ผู้สมัครได้แสดงศักยภาพที่มีออกมาได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งเรายังมี “ใบรับรองทักษะ” เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อ ถือให้กับผู้สมัคร พร้อมด้วย “คอร์สสอนทักษะ” ในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วย ให้ผู้สมัครได้เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในยุค 4.0 ได้อย่างโดดเด่นและยั่งยืน
สิ่งที่เรานำเสนอสำหรับ “บริษัท”
เพราะเรซูเม่ที่ดูดีไม่อาจบ่งบอกถึงทักษะที่แท้จริงของผู้สมัครออกมา ได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เราจึงขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางทำการทดสอบและ รับประกันทักษะของผู้สมัคร ให้บริษัทได้เจอผู้สมัครคุณภาพทำงานได้ จริงตรงตามทักษะที่ต้องการด้วย “ระบบพาสการ์ด” ที่น่าเชื่อถือ ฉลาด และทันสมัย หมดปัญหาผู้สมัครไม่มีทักษะปฏิบัติงานไม่ได้จริง
สิ่งที่คุณจะได้รับจากเรา
สำหรับผู้หางาน
สำหรับบริษัท
แบบทดสอบวัดทักษะการ
ทำงานบนโปรแกรมจริง
เราทดสอบทักษะบนโปรแกรมจริงเพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สร้างโปรไฟล์ให้โดดเด่นด้วย
ใบรับรองทักษะและเรซูเม่
เพิ่มความได้เปรียบให้กับตัวคุณเองด้วยใบรับรองที่น่าเชื่อถือและเรซูเม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
ค้นหางานที่ใช่ง่ายกว่าที่เคย
ด้วยระบบพาสการ์ด
ได้ทำงานที่ชอบในบริษัทในฝันได้ง่าย ๆ ด้วยระบบพาสการ์ด แค่สอบเอาไว้ก็ใช้สมัครงานได้ตลอด
ลงเรียนคอร์สพัฒนาทักษะ
แบบโต้ตอบได้
พบกับคอร์สพัฒนาทักษะแบบโต้ตอบได้ครอบคลุมทุกทักษะการทำงานที่จะช่วยให้คุณรู้ลึก เก่งจริง
รู้จักตัวตนของคุณให้มากขึ้น
ผ่านแบบทดสอบบุคลิกภาพ
รู้จักตัวตนของคุณให้มากขึ้นผ่านแบบทดสอบบุคลิกภาพที่จะช่วยให้คุณได้เจองานที่คลิกกับคุณ
อ่านบทความเสริมสร้าง
ศักยภาพในการสมัครงาน
อ่านหลากหลายบทความเชิงลึกที่จะช่วยแบ่งปันเคล็ดลับให้คุณหางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลูกค้าของเรา
เราได้รับความไว้วางใจจากหลากบริษัทในหลายอุตสาหกรรมให้
ช่วยเติมเต็มตำแหน่งงานมากมายด้วยระบบพาสการ์ดที่มีประสิทธิภาพ
พลิกโฉมการจ้างงาน
แบบเดิม ๆ ด้วย
การประเมินทักษะที่
ทันสมัย เข้มข้น
และน่าเชื่อถือ
พวกเราคือ
Job
Passcard
แพลตฟอร์ม Job Passcard ทำหน้าที่เป็น ตัวกลางระหว่าง “ผู้สมัคร” และ“บริษัท” โดยจะทำ การรับประกันทักษะการทำงานของผู้สมัครผ่าน “ระบบพาสการ์ด” ที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ ทดสอบทักษะ “บนโปรแกรมจริง”

นอกจากนี้แล้วเรายังมี “ใบรับรองทักษะ” เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้สมัครพร้อม ด้วย“คอร์สสอนทักษะ”ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ในยุคใหม่ให้ผู้สมัครได้พัฒนาทักษะได้อย่าง ยั่งยืนให้ผู้สมัครได้เจอบริษัทที่ชอบให้บริษัท ได้เจอคนที่ใช่ตรงตามความต้องการ สามารถปฏิบัติงานได้จริง
สิ่งที่เราเสนอสำหรับ “ผู้สมัคร”
เราเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ทดสอบทักษะในการ ทำงานเชิงปฏิบัติ “บนโปรแกรมจริง” เพื่อให้ ผู้สมัครได้แสดงศักยภาพที่มีออกมาได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ อีกทั้งเรายังมี “ใบรับรองทักษะ” เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้สมัคร พร้อมด้วย “คอร์สสอนทักษะ”ในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้ ผู้สมัครได้เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในยุค 4.0 ได้อย่างโดดเด่นและยั่งยืน
สิ่งที่เรานำเสนอสำหรับ “บริษัท”
เพราะเรซูเม่ที่ดูดีไม่อาจบ่งบอกถึงทักษะที่ แท้จริงของผู้สมัครออกมาได้ทั้งหมด ด้วย เหตุนี้เราจึงขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางทำการ ทดสอบและรับประกันทักษะของผู้สมัคร ให้ บริษัทได้เจอผู้สมัครคุณภาพทำงานได้จริง ตรงตามทักษะที่ต้องการด้วย “ระบบพาสการ์ด” ที่น่าเชื่อถือ ฉลาด และทันสมัย หมดปัญหา ผู้สมัครไม่มีทักษะปฏิบัติงานไม่ได้จริง
สิ่งที่คุณจะได้รับจากเรา
สำหรับผู้หางาน
สำหรับบริษัท
แบบทดสอบวัดทักษะการ
ทำงานบนโปรแกรมจริง
เราทดสอบทักษะบนโปรแกรมจริงเพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สร้างโปรไฟล์ให้เด่นด้วยใบ
รับรองทักษะและเรซูเม่
เพิ่มความได้เปรียบให้กับตัวคุณเองด้วยใบรับรองที่น่าเชื่อถือและเรซูเม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
ค้นหางานที่ใช่ง่ายกว่าที่เคย
ด้วยระบบพาสการ์ด
ได้ทำงานที่ชอบในบริษัทในฝันได้ง่าย ๆ ด้วยระบบพาสการ์ด แค่สอบเอาไว้ก็ใช้สมัครงานได้ตลอด
ลงเรียนคอร์สพัฒนาทักษะ
แบบโต้ตอบได้
พบกับคอร์สพัฒนาทักษะแบบโต้ตอบได้ครอบคลุมทุกทักษะการทำงานที่จะช่วยให้คุณรู้ลึก เก่งจริง
รู้จักตัวคุณให้มากขึ้นผ่าน
แบบทดสอบบุคลิกภาพ
รู้จักตัวตนของคุณให้มากขึ้นผ่านแบบทดสอบบุคลิกภาพที่จะช่วยให้คุณได้เจองานที่คลิกกับคุณ
อ่านบทความเสริมสร้าง
ศักยภาพในการสมัครงาน
อ่านหลากหลายบทความเชิงลึกที่จะช่วยแบ่งปันเคล็ดลับให้คุณหางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลูกค้าของเรา
เราได้รับความไว้วางใจจากหลากบริษัทในหลายอุตสาหกรรมให้ช่วยเติมเต็มตำแหน่งงานมากมายด้วยระบบพาสการ์ดที่มีประสิทธิภาพ