Job Passcard

คือ Website ที่ใช้ทดสอบความสามารถในด้านต่างๆ โดยการทดสอบจากการทำงานจริงและมีใบ certificate รับรองความสามารถ พร้อมด้วยคอร์สสอนทักษะคุณในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณมีความสามารถที่โดดเด่น ทำให้นายจ้างสนใจจ้างงาน

เพิ่มทักษะ • แสดงความสามารถ • เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

Job PassCard

สร้างความโดดเด่นด้วยทักษะ

ทำให้โปรไฟล์ผู้สมัครงานโดดเด่นเหนือคนอื่น

โดยการทำแบบทดสอบพร้อมมีใบประกาศนียบัตร

ที่ครอบคลุมทักษะการทำงานสำคัญต่างๆ

บริษัทเจอคนที่ใช่

ไม่ใช่แค่ resume ที่ดูดี

เพราะ resume ไม่สามารถบ่งบอกความสามารถที่แท้จริง เราจึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ที่ทำการทดสอบและรับประกันความสามารถของผู้สมัคร เพื่อให้นายจ้างสามารถหาพนักงานตามทักษะที่ต้องการจริง

เมื่อมีใบรับรองทักษะที่ชัดเจน

ทำให้คุณเลือกคนที่ใช่ง่ายยิ่งขึ้น

ให้คุณหาคนที่ใช่ ง่ายกว่าเดิม
คัดเลือกคนจากทักษะที่มีจริง ไม่ใช่แค่จากสิ่งที่เขียนลงบน resume
มีคอร์สสอนทักษะที่คุณสามารถนำไปใช้จริงในราคาที่เข้าถึงได้

หลักสูตรของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณได้รับทักษะที่สามารถนำไปใช้ในงานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ออนไลน์ต่างๆ เช่น อีเมล Google Docs,Google Sheets, และ Google Slides รวมไปถึงทักษะเฉพาะทางอื่นๆ ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับแขกโดยเฉพาะ หรือจะเป็นการใช้แพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อช่วยขายของและทำตลาดออนไลน์ เช่น Facebook Page, Instagram, และ Shopee เป็นต้น

แบบทดสอบออนไลน์ที่เชื่อถือได้ โดยทดสอบบนระบบจริง คนที่สอบผ่านต้องทำได้จริง ไม่ใช่แค่การทำสอบแบบ “ปรนัย” ที่อาจผ่านได้ด้วยการท่องจำ

สอบจากที่ไหนก็ได้

เพียงใช้

Computer / Notebook
มีแบบทดสอบให้หลากหลาย

เพิ่มความรู้

สร้างความน่าเชื่อถือ

สู่อาชีพในฝัน

คุณสามารถใต่ระดับทำแบบทดสอบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณได้ และสามารถสอบซ้ำได้หากไม่พอใจผลคะแนน

ระดับที่ 3 คือระดับสูงสุด

โดยเราแนะนำให้คุณปลดล็อกตัวเองไปถึงระดับนี้

download ใบรับรองฉัน

สามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์ใบรับรองได้ทันที และใบประกาศนียบัตร

ยังลิงค์อัตโนมัติไปยังเว็ปหางานอื่นๆได้ เช่น JobNow

นายจ้างของคุณ สามารถแสกน QRcode เพื่อตรวจสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็ปไซต์ของเราได้

เมื่อคุณสามารถแสดงทักษะแท้จริงที่มีอยู่

คุณจะเป็นคนแรกๆที่บริษัทให้ความสนใจ

ไม่สามารถ

ทดสอบ

ด้วยโทรศัพท์

เพราะคุณต้องทำแบบทดสอบบนโปรแกรมใช้งานจริง
หากทดสอบไม่ผ่าน
สามารถเรียนเพิ่มทักษะได้

เริ่มสะสม

ทักษะความรู้

ได้ง่ายๆ

ลูกค้าของเรา
Job Passcard

คือ Website ที่ใช้ทดสอบความสามารถในด้าน

ต่างๆ โดยการทดสอบจากการทำงานจริงและมีใบ

Certificate รับรองความสามารถพร้อมด้วย

คอร์สสอนทักษะคุณในด้านต่างๆ

เพื่อช่วยให้คุณมีความสามารถที่โดดเด่น

นายจ้างสนใจจ้างงาน

Job PassCard

สร้างความโดดเด่น

ทำให้โปรไฟล์ผู้สมัครงานโดดเด่นเหนือคนอื่น

โดยการทำแบบทดสอบพร้อมมีใบประกาศนียบัตร

ที่ครอบคลุมทักษะการทำงานสำคัญต่างๆ

บริษัทเจอคนที่ใช่

ไม่ใช่แค่ resume ที่ดูดี

เพราะ resume ไม่สามารถบ่งบอกความสามารถที่แท้จริง

เราจึงเป็นสื่อกลางที่ทำการทดสอบและรับประกันความ

สามารถของผู้สมัคร เพื่อให้นายจ้างสามารถหาพนักงาน

ตามทักษะที่ต้องการจริง

เมื่อมีใบรับรองทักษะที่ชัดเจน

ทำให้คุณเลือกคนที่ใช่ง่ายยิ่งขึ้น

ให้คุณหาคนที่ใช่ ง่ายกว่าเดิม

ดีกว่าที่เคย

หมดปัญหาการคัดเลือก

รวมถึงการเก็บข้อมูล

ของผู้สมัคร

มีคอร์สสอนทักษะที่คุณสามารถนำไปใช้จริงในราคาที่เข้าถึงได้

หลักสูตรของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณ

ได้รับทักษะที่สามารถนำไปใช้ในงานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน

แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ออนไลน์ต่างๆ เช่น อีเมล Google Docs,

Google Sheets, และ Google Slides รวมไปถึงทักษะ

เฉพาะทางอื่นๆ ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ

เช่น การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับแขกโดยเฉพาะ

หรือจะเป็นการใช้แพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อช่วยขายของและทำตลาด

ออนไลน์ เช่น Facebook Page, Instagram, และ Shopee เป็นต้น

แบบทดสอบออนไลน์ที่เชื่อถือได้ โดยทดสอบบนระบบจริง

คนที่สอบผ่านต้องทำได้จริง ไม่ใช่แค่สอบแบบ “ปรนัย”

ที่อาจผ่านได้ด้วยการท่องจำ

ลูกค้าของเรา

สอบจากที่ไหนก็ได้

เพียงใช้

Computer / Notebook
มีแบบทดสอบให้หลากหลาย

เพิ่มความรู้

สร้างความน่าเชื่อถือ

สู่อาชีพในฝัน

ตะลุย

แบบทดสอบ

แบบทดสอบมีราคาที่เข้าถึงได้

เพื่อให้ทุกๆคนสามารถปลดล็อก

ความสามารถถึงขั้นสูงสุด

คุณสามารถใต่ระดับทำแบบทดสอบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณได้ และสามารถสอบซ้ำได้หากไม่พอใจผลคะแนน

ระดับที่ 3 คือระดับสูงสุด

โดยเราแนะนำให้คุณปลดล็อกตัวเองไปถึงระดับนี้

สามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์ใบรับรองได้ทันที และใบประกาศนียบัตร

ยังลิงค์อัตโนมัติไปยังเว็ปหางานอื่นๆได้ เช่น JobNow

นายจ้างของคุณ สามารถแสกน QRcode เพื่อตรวจสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็ปไซต์ของเราได้

เมื่อคุณสามารถแสดงทักษะแท้จริงที่มีอยู่

คุณจะเป็นคนแรกๆที่บริษัทให้ความสนใจ
ไม่สามารถ

ทดสอบ

ด้วยโทรศัพท์

เพราะคุณต้องทำแบบทดสอบบนโปรแกรมใช้งานจริง
รูปแบบการทดสอบ
สำหรับการทดสอบนี้เราจะให้เวลาทำสอบทั้งหมด 30 นาที การทดสอบถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน
1.
รูปแบบคำถามปรนัย คำถามจะปรากฏขึ้นทีละคำถาม
เมื่อคุณกดตอบแล้วจะ ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขคำตอบของคุณได้
2.
ทดสอบทักษะของคุณแบบปฏิบัติจริง

เราจะให้คำสั่งต่างๆให้คุณได้โอกาสใช้และเปลี่ยนแปลงบนแพลตฟอร์มจริง

เช่นในส่วนนี้ของการทำ google ชีต เราจะให้ผู้สอบแก้ไขบน หน้า google

ชีตจริงๆที่ถูกดึงเข้ามาในหน้าข้อสอบ

คุณจะต้องทำคะแนนมากกว่า 80% จึงจะผ่านการทดสอบ และหากคุณสอบไม่ผ่านการทดสอบคุณสามารถ เลือกที่จะทำการทดสอบใหม่อีกครั้งได้โดยการซื้อรหัสสำหรับทำข้อสอบ หรือ access code อันใหม่ได้
กฎเกณฑ์การทดสอบ
1.
เปิดกล้องบนคอมพิวเตอร์ ระหว่างการทำการทดสอบกล้องจะสุ่มถ่ายภาพของคุณซึ่ง

คุณสามารถเลือกหนึ่งภาพเพื่อใส่บนใบรับรองของคุณได้ กรุณาแต่งกายให้เหมาะสมในการทำข้อทดสอบ

***คุณจะไม่สามารถทำข้อสอบได้หากไม่ได้เปิดกล้อง***

2.
ในระหว่างการทดสอบคุณห้ามสื่อสารกับบุคคลอื่นด้วยวิธีการใดๆ
ดังนั้นคุณไม่สามารถใช้โทรศัพท์ของคุณหรือขอให้เพื่อนช่วยได้
3.
สำหรับการทดสอบนี้คุณห้ามค้นหาคำตอบหรือเตรียมชุดบันทึก (note) ไว้เพื่อช่วยทำข้อสอบ
4.
คำถามและข้อสอบทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ออกข้อสอบ ห้ามคัดลอก สั่งพิมพ์ บันทึก

หรือเปิดเผยข้อสอบนี้ในทุกๆทางและในทุกๆกรณี ห้ามผู้ทดสอบเปิดเผยคำถามหรือ

คำตอบให้ผู้อื่น ก่อน ระหว่างและหลังการทำข้อทดสอบ

ผลการละเมิดกฎเกณฑ์การทดสอบ
1.
หากเราสงสัยว่ามีคุณได้ละเมิดกฎที่ระบุไว้ข้างบนเราจะยึดใบใบรับรองของคุณหรือทำปรับคะแนนของคุณเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติ
2.
คุณสามารถทำการทดสอบใหม่ได้หลังจากช่วงเวลาที่จะถูกกำหนดขึ้นแล้วแต่ความร้ายแรงของการละเมิดกฎเกณฑ์การทดสอบ
3.
หากคุณละเมิดกฎข้อที่ 4 เกี่ยวกับการรักษาความลับของการทดสอบ (การคัดลอกหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวการทดสอบ)
ทางบริษัทจะรักษาสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมและเป็นสัดส่วนกับความร้ายแรงและความเสียหายต่อบริษัท

ต้องการหาคนที่ใช่

อยู่หรือไม่?

ค้นหาคนที่เหมาะสมที่สุด

สำหรับบริษัทของคุณ

ในเมื่อ resume ไม่สามารถ

บอกถึงความสามารถทุกอย่างได้

ใครคือคนที่มีทักษะจริง

ตามที่คุณต้องการ

เจอคนที่ใช่ ใช้งานได้จริง

ค้นหาผู้มีทักษะการทำงานตรง

ตามที่คุณต้องการ

เมื่อมีใบรับรองทักษะที่ชัดเจน

ทำให้คุณเลือกคนที่ใช่ง่ายยิ่งขึ้น

ให้คุณหาคนที่ใช่ ง่ายกว่าเดิม

ดีกว่าที่เคย

หมดปัญหาการคัดเลือก

รวมถึงการเก็บข้อมูล

ของผู้สมัคร

แบบทดสอบที่มีมาตรฐานพร้อมใบรับรอง

อีกทั้งรูปถ่ายระหว่างการทำข้อสอบ

เพื่อให้คุณมั่นใจถึงความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ
หากทดสอบไม่ผ่าน
สามารถเรียนเพิ่มทักษะได้

เริ่มสะสม

ทักษะความรู้

ได้ง่ายๆ

เริ่มสะสม

ทักษะความรู้

ได้ง่ายๆ