LV 0/3
Google Docs
Google Docs
Google Docs | Word Document อีกหนึ่งโปรแกรมสำหรับทำงานเอกสารขั้นพื้นฐานที่จะช่วยให้การทำงานเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
เลือกระดับ
LV 1
LV 2
LV 3
[[price]] บาท
ทดสอบบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
ไม่มีวันหมดอายุ
ใส่ลงตะกร้า
ผ่านการทดสอบ
ทดสอบระดับ [[level_course]]
ใส่ลงตะกร้า
คำอธิบาย
โปรแกรม “เอกสาร” เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้าง จดบันทึก และแก้ไขเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา บนหลากหลายอุปกรณ์โดย การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ขณะที่คุณพิมพ์โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์งานเพื่อที่จะทำงานร่วมกันกับ ผู้อื่นไปพร้อม ๆ กันและดึงข้อมูลไปใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์ม Google Workspace อื่น ๆ ได้อีกด้วย ทักษะในการใช้โปรแกรมเอกสารมีความ หลากหลาย และความซับซ้อนที่แตกต่างกัน เพราะเหตุนี้การทดสอบวัดระดับทักษะการใช้งานโปรแกรมเอกสารของเราจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
สิ่งที่คุณจะได้รับจากการทดสอบนี้
พื้นฐานการใช้งาน เอกสาร
การเปิด-ปิด และตั้งชื่อไฟล์เอกสาร
การแก้ไขเอกสาร : การแทรก/เลือก/ย้าย ข้อความ
การจัดรูปแบบข้อความขั้นพื้นฐาน
การเปลี่ยนแบบอักษร/ขนาดของอักษร/จัดตำแหน่งข้อความ/และอื่น ๆ
การจัดรูปแบบเซลล์ขั้นพื้นฐาน
การเปลี่ยนแบบอักษร/ขนาด/การจัดตำแหน่ง/การทำตัวหนา/ตัวเอียง/สีและอื่น ๆ
การแบ่งปันและพิมพ์งาน
การพิมพ์และแบ่งปันงานของคุณกับผู้อื่น
การจัดรูปแบบหน้า
ปรับระยะขอบ/เพิ่มส่วนหัวและส่วนท้าย/เพิ่มหมายเลขหน้า/การวางแนว/อื่นๆ
การแก้ไขการสะกดอัตโนมัติ(ภาษาอังกฤษ) / อรรถาภิธาน (หาคำเหมือน) / พจนานุกรม
ฟังก์ชันการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพิ่มเติม
การเปลี่ยนสิทธิ์ ของ ผู้ร่วมงาน แนะนำและตรวจสอบการแก้ไข/ติดตามการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มความคิดเห็น การเปลี่ยนสิทธิ์ ของ ผู้ร่วมงานการกำหนดเวอร์ชัน (การเข้าถึง / กลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้านี้) เปรียบเทียบเอกสาร
การตกแต่งเอกสาร/ไฟล์แนบ/และลิงก์
ฟังก์ชันตกแต่งแบบพื้นฐาน การแทรกลิงค์และรูปภาพ การแทรกภาพวาด/การจัดกลุ่ม/การเรียงลำดับภาพ
แปลเอกสาร
สมการและสัญลักษณ์
การแทรกสมการ/แก้ไขสมการ/การเพื่มและใช้ สัญลักษณ์ต่าง ๆ
สร้างลายน้ำ
การวาดและตั้งค่าลายน้ำ โดยการตั้งค่าความโปร่งใสรูปภาพ
การแทรกไฟล์เสียง/วิดีโอ/วิดีโอออนไลน์
การทำสารบัญ
แทรกสารบัญ การแทรกและการจัดการหัวเรื่อง / หัวเรื่องย่อย
การจัดรูปแบบที่ซับซ้อนสำหรับการออกแบบสร้างสรรค์
แทรกกล่องข้อความ กำหนดระยะขอบและเพิ่มคอลัมน์ เพิ่มโลโก้ บริษัท และหัวจดหมาย
คะแนนของคุณ
ระดับ [[level]]
คุณผ่านการทดสอบ
ดูใบรับรอง
คะแนน :
[[detail.score]]/[[detail.full_score]]
เปอร์เซ็นต์ :
[[detail.percentage_score]]%
ระดับ [[level]]
คุณยังไม่ได้ทดสอบ
ซื้อระดับ [[level]]
คะแนน :
00/00
เปอร์เซ็นต์ :
0%
พาสการ์ดที่คนส่วนใหญ่ถูกใจ
ดูเพิ่มเติม
Google Docs
Google Docs | Word Document อีกหนึ่งโปรแกรมสำหรับทำงานเอกสารขั้นพื้นฐานที่จะช่วยให้การทำงานเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
เลือกระดับ
LV 1-3
LV 2-3
LV 3-3
150 บาท
ทดสอบบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
ไม่มีวันหมดอายุ
LV 0/3
คำอธิบาย
โปรแกรม “เอกสาร” เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้าง จดบันทึก และแก้ไขเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา บนหลากหลายอุปกรณ์โดย การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ขณะที่คุณพิมพ์โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์งานเพื่อที่จะทำงานร่วมกันกับ ผู้อื่นไปพร้อม ๆ กันและดึงข้อมูลไปใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์ม Google Workspace อื่น ๆ ได้อีกด้วย ทักษะในการใช้โปรแกรมเอกสารมีความ หลากหลาย และความซับซ้อนที่แตกต่างกัน เพราะเหตุนี้การทดสอบวัดระดับทักษะการใช้งานโปรแกรมเอกสารของเราจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
สิ่งที่คุณจะได้รับจากการทดสอบนี้
พื้นฐานการใช้งาน เอกสาร: การเปิด-ปิด และตั้งชื่อไฟล์เอกสาร
การแก้ไขเอกสาร : การแทรก/เลือก/ย้าย ข้อความ:
การจัดรูปแบบข้อความขั้นพื้นฐาน: การเปลี่ยนแบบอักษร/ขนาดของอักษร/จัดตำแหน่งข้อความ/และอื่น ๆ
การจัดรูปแบบเซลล์ขั้นพื้นฐาน: การเปลี่ยนแบบอักษร/ขนาด/การจัดตำแหน่ง/การทำตัวหนา/ตัวเอียง/สีและอื่น ๆ
การแบ่งปันและพิมพ์งาน: การพิมพ์และแบ่งปันงานของคุณกับผู้อื่น
การจัดรูปแบบหน้า: ปรับระยะขอบ/เพิ่มส่วนหัวและส่วนท้าย/เพิ่มหมายเลขหน้า/การวางแนว/อื่นๆ
การแก้ไขการสะกดอัตโนมัติ(ภาษาอังกฤษ) / อรรถาภิธาน (หาคำเหมือน) / พจนานุกรม:
ฟังก์ชันการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพิ่มเติม: การเปลี่ยนสิทธิ์ ของ ผู้ร่วมงาน แนะนำและตรวจสอบการแก้ไข/ติดตามการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มความคิดเห็น การเปลี่ยนสิทธิ์ ของ ผู้ร่วมงานการกำหนดเวอร์ชัน (การเข้าถึง / กลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้านี้) เปรียบเทียบเอกสาร
การตกแต่งเอกสาร/ไฟล์แนบ/และลิงก์: ฟังก์ชันตกแต่งแบบพื้นฐาน การแทรกลิงค์และรูปภาพ การแทรกภาพวาด/การจัดกลุ่ม/การเรียงลำดับภาพ
แปลเอกสาร:
สมการและสัญลักษณ์: การแทรกสมการ/แก้ไขสมการ/การเพื่มและใช้ สัญลักษณ์ต่าง ๆ
สร้างลายน้ำ: การวาดและตั้งค่าลายน้ำ โดยการตั้งค่าความโปร่งใสรูปภาพ
การแทรกไฟล์เสียง/วิดีโอ/วิดีโอออนไลน์:
การทำสารบัญ: แทรกสารบัญ การแทรกและการจัดการหัวเรื่อง / หัวเรื่องย่อย
การจัดรูปแบบที่ซับซ้อนสำหรับการออกแบบสร้างสรรค์: แทรกกล่องข้อความ กำหนดระยะขอบและเพิ่มคอลัมน์ เพิ่มโลโก้ บริษัท และหัวจดหมาย
แบบทดสอบถูกออกแบบโดย
รูปคนสร้าง
คะแนนของคุณ
ระดับ [[level]]
คุณผ่านการทดสอบ
ดูใบรับรอง
คะแนน :
[[detail.score]]/[[detail.full_score]]
เปอร์เซ็นต์ :
[[detail.percentage_score]]%
ระดับ [[level]]
คุณยังไม่ได้ทดสอบ
ซื้อระดับ [[level]]
คะแนน :
00/00
เปอร์เซ็นต์ :
0%
แพคเกจที่นิยมซื้อด้วยกัน
Google Docs
150 บาท
Google Docs
150 บาท
Google Docs
150 บาท
300 บาท
180 บาท
คุณประหยัดไป 120 บาท
พาสการ์ดที่คุณอาจสนใจดูเพิ่มเติม