LV 0/3
Google Sheet
Google Sheet
Google Sheets | Microsoft Excel อีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ใช้สำหรับจัดการและคำนวณข้อมูลในรูปแบบตารางที่ทุกบริษัทต่างคาดหวังให้ทุกคนต้องใช้เป็น
เลือกระดับ
LV 1
LV 2
LV 3
[[price]] บาท
ทดสอบบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
ไม่มีวันหมดอายุ
ใส่ลงตะกร้า
ผ่านการทดสอบ
ทดสอบระดับ [[level_course]]
ใส่ลงตะกร้า
คำอธิบาย
โปรแกรม "สเปรดชีต" คือเครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูลมหาศาลโดยการใช้สูตรลัดฟังก์ชันที่ซับซ้อนต่าง ๆ เช่น การป้อนและแก้ไขเซลล์สเปรดชีต การกำหนดรูปแบบและการแสดงข้อมูล เพื่อจัดระเบียบให้ข้อมูลเข้าใจง่ายมากขึ้น เราสามารถใช้สเปรดชีตเพื่อติดตามคำสั่งซื้อของลูกค้า สร้างงบ การเงิน จัดระเบียบข้อมูลลูกค้า และอื่น ๆ ได้อีกมากมาย บนหลากหลายอุปกรณ์ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดึงข้อมูลไปใช้งานร่วม กับแพลตฟอร์ม Google Workspace อื่น ๆ ได้อีกด้วย ทักษะในการใช้โปรแกรมสเปรดชีตมีความหลากหลายและความซับซ้อนที่แตกต่างกัน เพราะเหตุนี้การทดสอบวัดระดับทักษะการใช้งานโปรแกรมสเปรดชีตของเราจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
สิ่งที่คุณจะได้รับจากการทดสอบนี้
พื้นฐานการใช้งานสเปรดชีต
การเปิดปิด และตั้งชื่อไฟล์สเปรดชีต
การป้อนข้อมูล
การแทรกข้อมูล/ตั้งชื่อแถวและคอลัมน์ การตรึงแถวและคอลัมน์
การจัดรูปแบบเซลล์ขั้นพื้นฐาน
แบบอักษร/ขนาด/การจัดตำแหน่ง/ตัวหนา/ตัวเอียง/สีและอื่น ๆ
การทำงานและใส่สูตรพื้นฐานในเซลล์
คัดลอกค่าวางที่มีและไม่มีสูตร การใส่สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน (+, -, *, /)
ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
SUM(),COUNT(),MAX()
การแบ่งปันงานและพิมพ์
การพิมพ์และแบ่งปันงานของคุณกับผู้อื่น
ทำความเข้าใจสูตรขั้นสูงจากเมนูฟังก์ชัน
การแสดงข้อมูลพื้นฐาน
การใช้การอ้างอิงประเภทต่าง ๆ
การอ้างอิงเซลล์แบบ relative
การจัดรูปแบบแถว
แทรก/ลบ/ผสาน/วันที่/สกุลเงิน
สร้างแผ่นงานหลายแผ่น
แผ่นงานใหม่/การคัดลอกและการอ้างอิงข้อมูลระหว่างแผ่นงาน
การแสดงข้อมูลพื้นฐาน
แผนภูมิ -(chart) ประเภทต่างๆ (แท่ง/วงกลม/อื่นๆ) ซ้อน/ใช้แถวเป็นส่วนหัว/ใช้คอลัมน์์เป็นป้ายกำกับ ปรับแต่งชื่อ/สไตล์/และคำอธิบาย
ฟังก์ชันการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพิ่มเติม
การเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ร่วมงาน แนะนำและตรวจสอบการแก้ไข/ติดตามการเปลี่ยน แปลง/เพิ่มความคิดเห็น
การกำหนดเวอร์ชัน (การเข้าถึง / กลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้านี้)
เปรียบเทียบเอกสาร
ใช้และปรับฟังก์ชั่นต่าง ๆ
ใช้ฟังก์ชันค้นหาเพื่อทำความเข้าใจฟังก์ชัน / สูตร
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข/การตรวจสอบข้อมูล/
ฟังก์ชัน pivot table
vlookup()/hlookup()/index()/match()/search()/concat()/len()
การจัดการข้อมูล
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข/การตรวจสอบข้อมูล/
ฟังก์ชัน pivot table
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง/การแสดงภาพจากข้อมูล
ปรับแต่งช่วงข้อมูล(เมื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่) /สลับแถวและคอลัมน์/เพิ่มชุดข้อมูล/ใช้ฟังก์ชันตัวกรองและตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อสร้างภาพแบบที่มีปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลง (interactive) เรียงลำดับการแบ่งส่วนข้อมูลสุ่มข้อมูลลบรายการที่ซ้ำกันตัดช่องว่างกลุ่มและยกเลิกการจัดกลุ่มคอลัมน์ / แถว
การบันทึกและใช้มาโคร
การป้องกันไฟล์ : แผ่นงานและการป้องกันช่วง
คะแนนของคุณ
ระดับ [[level]]
คุณผ่านการทดสอบ
ดูใบรับรอง
คะแนน :
[[detail.score]]/[[detail.full_score]]
เปอร์เซ็นต์ :
[[detail.percentage_score]]%
ระดับ [[level]]
คุณยังไม่ได้ทดสอบ
ซื้อระดับ [[level]]
คะแนน :
00/00
เปอร์เซ็นต์ :
0%
พาสการ์ดที่คนส่วนใหญ่ถูกใจ
ดูเพิ่มเติม
Google Sheet
Google Sheets | Microsoft Excel อีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ใช้สำหรับจัดการและคำนวณข้อมูลในรูปแบบตารางที่ทุกบริษัทต่างคาดหวังให้ทุกคนต้องใช้เป็น
เลือกระดับ
LV 1-3
LV 2-3
LV 3-3
150 บาท
ทดสอบบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
ไม่มีวันหมดอายุ
LV 0/3
คำอธิบาย
โปรแกรม "สเปรดชีต" คือเครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูลมหาศาลโดยการใช้สูตรลัดฟังก์ชันที่ซับซ้อนต่าง ๆ เช่น การป้อนและแก้ไขเซลล์สเปรดชีต การกำหนดรูปแบบและการแสดงข้อมูล เพื่อจัดระเบียบให้ข้อมูลเข้าใจง่ายมากขึ้น เราสามารถใช้สเปรดชีตเพื่อติดตามคำสั่งซื้อของลูกค้า สร้างงบ การเงิน จัดระเบียบข้อมูลลูกค้า และอื่น ๆ ได้อีกมากมาย บนหลากหลายอุปกรณ์ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดึงข้อมูลไปใช้งานร่วม กับแพลตฟอร์ม Google Workspace อื่น ๆ ได้อีกด้วย ทักษะในการใช้โปรแกรมสเปรดชีตมีความหลากหลายและความซับซ้อนที่แตกต่างกัน เพราะเหตุนี้การทดสอบวัดระดับทักษะการใช้งานโปรแกรมสเปรดชีตของเราจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
สิ่งที่คุณจะได้รับจากการทดสอบนี้
พื้นฐานการใช้งานสเปรดชีต: การเปิดปิด และตั้งชื่อไฟล์สเปรดชีต
การป้อนข้อมูล: การแทรกข้อมูล/ตั้งชื่อแถวและคอลัมน์ การตรึงแถวและคอลัมน์
การจัดรูปแบบเซลล์ขั้นพื้นฐาน: แบบอักษร/ขนาด/การจัดตำแหน่ง/ตัวหนา/ตัวเอียง/สีและอื่น ๆ
การทำงานและใส่สูตรพื้นฐานในเซลล์: คัดลอกค่าวางที่มีและไม่มีสูตร การใส่สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน (+, -, *, /)
ฟังก์ชั่นพื้นฐาน: SUM(),COUNT(),MAX()
การแบ่งปันงานและพิมพ์: การพิมพ์และแบ่งปันงานของคุณกับผู้อื่น
ทำความเข้าใจสูตรขั้นสูงจากเมนูฟังก์ชัน: การแสดงข้อมูลพื้นฐาน
การใช้การอ้างอิงประเภทต่าง ๆ: การอ้างอิงเซลล์แบบ relative
การจัดรูปแบบแถว: แทรก/ลบ/ผสาน/วันที่/สกุลเงิน
สร้างแผ่นงานหลายแผ่น: แผ่นงานใหม่/การคัดลอกและการอ้างอิงข้อมูลระหว่างแผ่นงาน
การแสดงข้อมูลพื้นฐาน: แผนภูมิ -(chart) ประเภทต่างๆ (แท่ง/วงกลม/อื่นๆ) ซ้อน/ใช้แถวเป็นส่วนหัว/ใช้คอลัมน์์เป็นป้ายกำกับ ปรับแต่งชื่อ/สไตล์/และคำอธิบาย
ฟังก์ชันการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพิ่มเติม: การเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ร่วมงาน แนะนำและตรวจสอบการแก้ไข/ติดตามการเปลี่ยน แปลง/เพิ่มความคิดเห็น
การกำหนดเวอร์ชัน (การเข้าถึง / กลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้านี้):
เปรียบเทียบเอกสาร:
ใช้และปรับฟังก์ชั่นต่าง ๆ: ใช้ฟังก์ชันค้นหาเพื่อทำความเข้าใจฟังก์ชัน / สูตร
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข/การตรวจสอบข้อมูล/
ฟังก์ชัน pivot table: vlookup()/hlookup()/index()/match()/search()/concat()/len()
การจัดการข้อมูล: การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข/การตรวจสอบข้อมูล/
ฟังก์ชัน pivot table
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง/การแสดงภาพจากข้อมูล: ปรับแต่งช่วงข้อมูล(เมื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่) /สลับแถวและคอลัมน์/เพิ่มชุดข้อมูล/ใช้ฟังก์ชันตัวกรองและตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อสร้างภาพแบบที่มีปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลง (interactive) เรียงลำดับการแบ่งส่วนข้อมูลสุ่มข้อมูลลบรายการที่ซ้ำกันตัดช่องว่างกลุ่มและยกเลิกการจัดกลุ่มคอลัมน์ / แถว
การบันทึกและใช้มาโคร:
การป้องกันไฟล์ : แผ่นงานและการป้องกันช่วง:
แบบทดสอบถูกออกแบบโดย
รูปคนสร้าง
คะแนนของคุณ
ระดับ [[level]]
คุณผ่านการทดสอบ
ดูใบรับรอง
คะแนน :
[[detail.score]]/[[detail.full_score]]
เปอร์เซ็นต์ :
[[detail.percentage_score]]%
ระดับ [[level]]
คุณยังไม่ได้ทดสอบ
ซื้อระดับ [[level]]
คะแนน :
00/00
เปอร์เซ็นต์ :
0%
แพคเกจที่นิยมซื้อด้วยกัน
Google Sheet
150 บาท
Google Sheet
150 บาท
Google Sheet
150 บาท
300 บาท
180 บาท
คุณประหยัดไป 120 บาท
พาสการ์ดที่คุณอาจสนใจดูเพิ่มเติม